Skriv in din adress för att finna din närmsta auktoriserade TTI Service Center
Typ av reperation (?)
Garantiperiod
Garantin utlöpt
Under garantiperioden, för att reparera ett TTI verktyg kontaktar du ett auktoriserat TTI Service Center eller din återförsäljare. De tar hand om dina verktyg och informerar om gällande procedurer. Produkten måste lämnas tillsammans med ett inköpskvitto och alla tillbehör.
Efter garantiperioden, kommer din auktoriserade TTI Service Centers eller återförsäljare ge dig rekommendationer på hur maskinen ska underhållas, sälja reservdelar och tillbehör (en del service center kan leverera via post).
Service Center :
Sök
 
 
De auktoriserade TTI Service Centerna är utbildade för att reparera dina TTI verktyg till bästa skick och ge dig rekommendationer på underhåll. Vi rekommenderar att du ringer innan du åker ut till dem för att kolla öppet tiderna, reservdelarnas tillgänglighet och leveransvillkor.