Angi innkjøpspris uten mva for produkt, ikke frakt eller andre kostnader
Posisjon
Beskrivelse (Antall)
Referanse
+ -